Πόσο «πράσινη» είναι η επιχείρηση σας?

Το να θεωρείς την επιχείρηση ως «πράσινη» είναι μια δημοφιλής φιλοδοξία μεταξύ των επιχειρήσεων του σήμερα, εν μέρει επειδή θεωρείς ότι θα είναι έγκυρος ένας τέτοιος τίτλος, έστω και αν δεν είναι αυτό αντικειμενικό και εν μέρει επειδή αναμένεται όλο και περισσότερη εμπλοκή από τις κυβερνήσεις και από τους καταναλωτές. Για αυτό τον λόγο, οι περισσότερες επιχειρήσεις θέλουν να καταδείξουν ότι φροντίζουν για τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και την κατανάλωση πόρων. Ταιριάζει με την έννοια “βιώσιμος”.

Οι επιχειρήσεις που μολύνουν και υπερκαταναλώνουν δεν είναι ποτέ πιθανό να είναι δημοφιλείς μεταξύ των γειτόνων τους, ούτε των υπαλλήλων τους.

Η επίτευξη μιας αληθινά πράσινης θέσης, εντούτοις, μπορεί να είναι πιό σύνθετη απ’ ό,τι φαίνεται πραγματικά. Παραδείγματος χάριν, η αποφυγή της απελευθέρωσης στην ατμόσφαιρα των ισχυρών αερίων θερμοκηπίου από τους διαλύτες φαίνεται προφανής. Αλλά, εάν η εναλλακτική λύση απαιτεί μια ουσιαστική αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το όφελος μπορεί να εξαλειφθεί από τον αντίκτυπο της ηλεκτρικής παραγωγής. Να είσαι βιώσιμα “πράσινος” απαιτεί μια ισορροπημένη εκτίμηση όλων των συνεπειών της αλλαγής, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Στον κόσμο των εκτυπώσεων, εκτιμήσεις ικανότητας υποστήριξης ισχύουν κυρίως για τη χρήση των πόρων, που είναι πρώτιστα τα μελάνια, και για τον αντίκτυπο των αποβλήτων που παράγεται υπό μορφή αεριών, υγρών και στερεών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το γεγονός έγκειται στην πολυπλοκότητα της γενικής εικόνας και στο ότι αυτή η εικόνα είναι συχνά σύνθετη. Κατά συνέπεια, οι απλοϊκές λύσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με την δέουσα προσοχή.

Επειδή, στη βιομηχανία της εκτύπωσης, μόνο πρόσφατα αρχίσαμε να αναρριχούμαστε στη “πράσινη” καμπύλη εκμάθησης, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σκόρπιες πληροφορίες σε μια σειρά καθοδήγησης και κανονισμών.

Δεν υπάρχει καμία μονόπλευρη και αποτελεσματική αναφορά κανόνων και κανονισμών. Αντ’ αυτού προέρχονται από τις ευρωπαϊκές, εθνικές κυβερνήσεις και τοπικές επιτροπές με τις προσθήκες από τις περιβαλλοντικές και οργανώσεις υγείας & ασφάλειας.

Μέρος της απάντησης είναι να συνεργαστήτε με τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει ήδη αυτές τις απαιτήσεις και είναι σε θέση να παρέχουν τα γεγονότα και τις πληροφορίες για σας και τους πελάτες σας για να κάνουν μια ελεγχόμενη και ουσιαστική επιλογή, που ισορροπεί την επιχειρησιακή απόδοση με την περιβαλλοντική ευθύνη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YOU CAN'T COPY..!

Skip to content