Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
Graphic DesignInternetWeb DesignΤεχνολογία

Συντομεύσεις στο πληκτρολογιο του Mac

Αυτό το, ας το πούμε άρθρο, προέκυψε λόγω αρκετών αναγνωστών της ιστοσελίδας, που έχουν μεταβεί στα mac και ρωτάνε (εύλογα) για τις συντομεύσεις..! Τις περισσότερες που θα σας “λύσουν τα χέρια” τις συγκεντρώσαμε και να ‘τες!

Χ = Υποχρεωτική έναρξη του Mac OS X
Option (ή Alt)-Command-Shift-Delete = Παράκαμψη του προεπιλεγμένου startup disk και αναζήτηση εναλλακτικού startup disk (όπως DVD ή εξωτερικό δίσκο)
C = Εναρξη από CD/DVD που περιέχει αρχεία συστήματος
Ν = Προσπάθεια έναρξης από συμβατό δικτυακό server (NetBoot)
Τ = Εναρξη σε FireWire Target Disk mode
Shift = Εναρξη σε Safe Boot mode
Command-V = Εναρξη σε Verbose mode
Command-S = Εναρξη σε Single-User mode

 

  • Command (ή Cmd) ⌘
  • Shift ⇧
  • Option (ή Alt) ⌥
  • Control (ή Ctrl) ⌃
  • Caps Lock ⇪
  • Fn (για MacBooks)

Παράθυρο Finder
Command-W = Κλείσιμο παράθυρου
Option (ή Alt)-Command-W = Κλείσιμο όλων των παράθυρων
Command-Δεξί βέλος = Επέκταση folder(list view)
Option-Command-Δεξί βέλος = Επέκταση folder και nested subfolders (list view)
Command-Αριστερό βέλος = Collapse Folder (list view)
Option-Command-Ανω βέλος = Ανοιγμα βασικού folder και κλείσιμο του ενεργού παραθύρου

Εντολές Μενού
Shift-Command-Q = Log out
Shift-Option-Command-Q = Αμεσο Log out
Shift-Command-Backspace = Αδειασμα Trash
Option (ή Alt)-Shift-Command-BackSpace = Αδειασμα Trash χωρίς ερώτηση
Command-H = Απόκρυψη παράθυρου
Option-Command-H = Απόκρυψη των υπολοίπων παράθυρων
Command-N = Νέο παράθυρο
Shift-Command-N = Νέος φάκελος (Folder)
Command-O = Ανοιγμα (open)
Command-S = Αποθήκευση (save)
Shift-Command-S = Αποθήκευση με όνομα (save as)
Command-P = Εκτύπωση
Command-W = Κλείσιμο παράθυρου
Option-Command-W = Κλείσιμο όλων των παράθυρων
Command-I = Εμφάνιση πληροφοριών
Option-Command-I = Εμφάνιση του Attributes Inspector
Command-D = Αντίγραφο (duplicate)
Command-L = Δημιουργία συντόμευσης (Alias)
Command-R = Αρχική εμφάνιση
Command-Delete = Μεταφορά στο Trash
Shift-Command-T = Προσθήκη στα Favorites
Command-E = Εξαγωγή (eject)
Command-F = Αναζήτηση (find)
Command-Z = Επαναφορά (undo)
Command-X = Αποκόλληση (cut)
Command-C = Αντιγραφή (copy)
Command-V = Επικόλληση (paste)
Command-A = Επιλογή όλων (Select all)
Command – [ = Προηγούμενο
Command – ] = Επόμενο
Command-M = Minimize παράθυρου
Option-Command-M = Minimize όλων των παράθυρων
Command-? = Ανοιγμα βοήθειας
Command-Space = Ανοιγμα Spotlight
Command-esc = Ανοιγμα FrontRow

Διάφορες
Option-Command-D = Εμφάνιση/απόκρυψη του Dock
Command-Tab = Εναλλαγή εφαρμογών
Command-Shift-3 = Screenshot ολόκληρης της οθόνης
Command-Shift-4 = Screenshot ορισμένου τμήματος
Command-Shift-4, μετά Spacebar = Screenshot παράθυρου
Option (ή Alt) -Command-esc = Force Quit
Control-Eject = Επιλογή Restart, Sleep, Shutdown
Control-Command-Eject = Κλείσιμο όλων των εφαρμογών και restart
Option-Command-Eject ή Option-Command-Power = Sleep mode

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο