Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
InternetMarketingΤεχνολογία

«Διαβάστε» το PC σας….

Κάθε φορά που κάποια εταιρεία κατασκευής υπολογιστών ή hardware για υπολογιστές θέλει να μας «πει» κάτι για τα δεδομένα των προϊόντων της χρησιμοποιεί μια γλώσσα με αριθμούς και ονομασίες, λίγο πολύ ακατανόητες. Και όταν θέλουμε να «διαβάσουμε» αυτά τα νούμερα συνήθως ρωτάμε έναν «φίλο που ξέρει από υπολογιστές». 

Πηγή φωτογραφίας https://www.tomshardware.co.uk

   Ας δούμε λοιπόν κάποια βασικά στοιχεία και τι σημαίνουν. 

 • Baud Είναι το σύνολο των στοιχείων κλήσης-ενεργειών που συμβαίνουν ανά δευτερόλεπτο στον υπολογιστή. Πήρε το όνομά του από τον J.M.E. Baudot, εφευρέτη του ομώνυμου τηλεγραφικού κώδικα. Το baud περιγράφει τον αριθμό των bits που μεταδίδονται ανά δευτερόλεπτο.
 • Bit Είναι η συντόμευση του όρου binarydigit (δυαδικό ψηφίο) και είναι η μικρότερη μέτρηση στον υπολογιστή. Το bit μπορεί να έχει μόνο μία, από τις δύο, τιμή: 0 ή 1. Στην ουσία, οι πληροφορίες σε έναν υπολογιστή δεν είναι παρά επεξεργασία ενός μεγάλου συνόλου bits. Ένα σύνολο από 8 bitsονομάζεται byte. Το bit χρησιμοποιείται και για αναφορά σε γραφικά, «μεταφράζοντας» με αριθμό bits τα dots. Για παράδειγμα, μια εικόνα 1bit είναι μονόχρωμη, μια 8bit έχει 256 χρώματα, ενώ μια 32bit εικόνα έχει «φυσικά χρώματα». Τα πολλαπλάσια του είναι το 1 Kilobit(Kb) = 1.000 bits, το 1 Megabit(Mb) = 1.000.000 bits, και τα Gigabit & Terabit.
 • Bitrate Είναι η μονάδα μέτρησης της μεταφοράς των πληροφοριών (bits) στα διάφορα υποσυστήματα του υπολογιστή. Αναφέρεται σε δευτερόλεπτα και μετριέται σε bps (bits per seconds).
 • Byte Συντομογραφία του binaryteam, και συνήθως αναφέρεται σε αποθήκευση και εκφράζει ποσό φυσικής ή εικονικής μνήμης. Ως μεγέθη και πολλαπλάσια χρησιμοποιούνται τα Kilobyte(KB=1024bytes), Megabyte(MB= 1.048.576bytes) και Gigabytes(GB=1.073.741.824bytes). Όπως φαίνεται τα bytes πολλαπλασιαζόμενα  βασίζονται σε ένα δυαδικό, αριθμητικής προόδου, σύστημα. 
 • Clockspeed Η ταχύτητα με την οποία ο επεξεργαστής του υπολογιστή τελειώνει μια εργασία. Είναι το «ρολόι» που καθορίζει τον ρυθμό ολοκλήρωσης των οδηγιών-εντολών και του συγχρονισμού των υποσυστημάτων. Συνήθως απαιτείται ένας καθορισμένος αριθμός κύκλων για την ολοκλήρωση της εργασίας, και είναι αυτονόητο ότι όσο πιο μικρός ο αριθμός τόσο καλύτερος ο επεξεργαστής. Η μέτρηση γίνεται σε megahertz(MHz) ή gigahertz(GHz). Η ταχύτητα αυτή είναι σε άμεση συνέπεια και συνοχή με την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή. Για παράδειγμα ένας Pentium4 @ 1,8GHZδεν είναι ισάξιος με έναν PentiumCeleron@ 1,8GHz. Ταχύτητες ρολογιού χρησιμοποιούν και υποσυστήματα όπως η μνήμη, οι κάρτες γραφικών και το FSB. 
 • MHz Πολλαπλάσιο του Hz, το οποίο χαρακτηρίζει την ταχύτητα ενός επεξεργαστή. Αν έχουμε μία ταχύτητα 200MHz σημαίνει ότι ο ρυθμός του ρολογιού του επεξεργαστή είναι 200 εκατομμύρια κύκλους ανά λεπτό. Η μονάδα Hz δεν χρησιμοποιείται για αναφορά στους υπολογιστές, παρά μόνο για τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης.
 • dotpitch Είναι η μονάδα μέτρησης της διαγωνίου απόστασης μεταξύ ομόχρωμων κουκίδων φωσφόρου σε μια οθόνη. Μετράτε σε millimeters και όσο μικρότερος είναι ο αριθμός τόσο καθαρότερη εικόνα αποδίδει. 
 • Dpi Συντομογραφία του dot per inch, μονάδα που μετρά την ανάλυση της εικόνας. Όσο μεγαλύτερο το νούμερο τόσο καλύτερη η ανάλυση. 
 • MFLOP Συντομογραφία του megafloating point, και αφορά την μέτρηση της ταχύτητας των υπολογιστών κατά τον υπολογισμό εργασιών, δηλαδή των εργασιών που μπορεί να θέσει κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή.
 • MIPS Συντομογραφία του million instructions per second και αφορά την ταχύτητα των εσωτερικών διεργασιών ενός συστήματος.
 • rpm Αφορά την ταχύτητα περιστροφής ενός σκληρού δίσκου (round per minute). Όσο μεγαλύτερη η αναφορά τόσο γρηγορότερη ανάγνωση δεδομένων. Οι σύγχρονοι δίσκοι δουλεύουν στις 7.200rpm.
 • MTBF Συντομογραφία του όρου mean time between failure και αναφέρεται συνήθως από εταιρείες κατασκευής σκληρών δίσκων. Είναι ο χρόνος εργασίας κάποιας συσκευής ή υποσυστήματος μέχρι την εμφάνιση προβλημάτων. Ένας τυπικός δίσκος έχει MTBF περίπου 500.000 ώρες. 
 • NS(nanosecond) Το δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου και χρησιμοποιείται για την μέτρηση συγκεκριμένων λειτουργιών ενός υπολογιστή.
 • pixel Είναι ένα μοναδικό σημείο σε μία εικόνα. Αναφέρεται συνήθως σε οθόνες και γενικά απεικονίσεις. Σε κάθε monitor το pixel αποτελείται από 3 dots, ένα κόκκινο, ένα μπλε κι ένα πράσινο. Η ποιότητα εικόνας καθορίζεται και από τον αριθμό των pixels που απεικονίζονται και σε συνδυασμό με τα πόσα bits διαθέτει το καθένα από αυτά. Για παράδειγμα μια οθόνη VGA με απεικόνιση 800 Χ 600 δίνει 480.000 pixels και με 24bits ανά pixel απεικονίζει περισσότερα από 16 εκατομμύρια χρώματα. 
 • ppi(pixelsperinch) Η μονάδα που μετρά τον τρόπο με τον οποίο ένα monitor απεικονίζει γραφικά. Έτσι η εικόνα καθορίζεται από τον αριθμό των εικονοστοιχείων που περιέχονται σε μια τετραγωνική ίντσα της επιφάνειας της οθόνης.
 • FPS(FramesperSecond) Μονάδα μέτρησης, καρέ ανά δευτερόλεπτο, για τον καθορισμό της ταχύτητας επεξεργασίας μιας ακολουθίας γραφικών. Ανάλογα με την ισχύ του επεξεργαστή, το σύστημα σε μια ακολουθία γραφικών (game, video, κλπ.) μπορεί να επεξεργαστεί μεγαλύτερο αριθμό καρέ. Το ανθρώπινο μάτι διακρίνει 25fps. Η μέτρηση αυτή είναι πολύ χρηστική στους gamers.
 • IPS(ImagesperSecond) Η μονάδα αυτή αξιολογεί το σύστημα για την διαδικασία σύνθεσης εικόνων σε σχεδιαστικά προγράμματα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο