Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024
Graphic DesignΤεχνολογίαΨηφιακή Εκτύπωση

Ανάλυσέ το!

ή η ερμηνεία της έννοιας «ανάλυση» σε μιά εικόνα

Στην επαγγελματική μας καθημερινότητα χρησιμοποιούμε εικόνες, των οποίων εκφράζουμε τις ιδιότητες με μιά σειρά αριθμούς. Ανάμεσα σε αυτές τις ιδιότητες, υψίστης σημασίας και σημειολογίας είναι και η ανάλυση (resolution)! Μοιραία, γεννιούνται πολλαπλά ερωτήματα, απορρέοντα από την έννοια της ανάλυσης. Τι είναι και τι σημαίνει ανάλυση, πως επεμβαίνω στην ανάλυση μιάς εικόνας, πόση ανάλυση χρειάζομαι, κ.α.

Κι εκεί έρχεται, ως από Μηχανής Θεός, ο χρυσός κανόνας: 300 pixels για εκτύπωση, 72 για οθόνη.

Σίγουρα υπήρξαν φορές που αγοράσαμε μια Hi-Quality εικόνα από κάποια photo τράπεζα και όταν την «ανοίξαμε» στο Photoshop έγραφε “resolution = 72”! Η πρώτη αντίδραση… ένα οργισμένο τηλεφώνημα ή mail στην εταιρεία που μας πούλησε την εικόνα για να πάρουμε μια απάντηση τύπου «Resolution 101» (βασικές αρχές ανάλυσης εικόνας)…!

Για να θυμούνται λοιπόν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι (πάντα ήθελα να την χρησιμοποιήσω αυτή την ατάκα!) ας φωτίσουμε την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης! (μεγαλεία!!!)

Η ευκρίνεια και τα pixels καθορίζουν την ανάλυση μιάς εικόνας. Όταν αναφερόμαστε στην ανάλυση μιας εικόνας είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων (pixels) τα οποία εμφανίζονται ανά μονάδα εκτυπωτικού μήκους. Πρόκειται για μονάδα μέτρησης που αφορά την διαδικασία εκτύπωσης και εκφράζεται σε στιγμές ή κουκίδες (dots) ανά ίντσα, με την συντόμευση dpi. Και είναι απολύτως λογικό, αφού οι εκτυπωτές τυπώνουν κουκίδες, η μέτρηση των εκτυπώσιμων εικόνων να γίνεται σε τέτοια κλίμακα.

Όταν αναφερόμαστε σε μια on screen εικόνα, σε οθόνη υπολογιστή, projector, κλπ., τότε η ανάλυση εκφράζεται σε pixels ανά ίντσα (ppi). Και αυτό δείχνει λογικό αφού κάθε ψηφιακή εικόνα εμφανίζεται σε μικροσκοπικές χρωματικές ομάδες, οι οποίες ονομάζονται εικονοστοιχεία ή pixels.

Η ανάλυση δηλώνει την μέτρηση της απόστασης (πόσο κοντά είναι τοποθετημένα) των pixels σε μια εικόνα. Μεγαλώνοντας την ανάλυση μίας εικόνας σημαίνει ότι τα pixels θα τοποθετηθούν πιο ‘εφαρμοστά’, έχοντας ως αποτέλεσμα μια μικρότερου φυσικού μεγέθους εικόνα ενώ παράλληλα δημιουργούν μια smoother hi-quality print εικόνα. Μικραίνοντας την ανάλυση μιας εικόνας τα pixels ‘χάνονται’ με αποτέλεσμα μια μεγαλύτερου φυσικού σχήματος εικόνα με χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης.

Το ανθρώπινο μάτι, λόγω φυσιολογίας, δεν μπορεί να αντιληφθεί ουσιαστική διαφορά σε μία εικόνα 72ppi και σε μία 600ppi στην οθόνη του υπολογιστή. Βέβαια ο εκτυπωτής δεν έχει την ίδια συμπεριφορά και φυσικά χρειάζεται ανάλυση μεγαλύτερη των 72ppi για να έχει ένα καλό εκτυπωτικό αποτέλεσμα. Στο ερώτημα πόση ανάλυση χρειάζομαι, η απάντηση έχει να κάνει με τον εκτυπωτή. Για εμπορικές εκτυπώσεις ανάλυση από 225 έως 250 dpi θεωρείται ιδανική, ενώ οι PSP συνήθως ζητάνε 300dpi και πάνω για διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικά, φυλλάδια, κλπ. Για εκτύπωση σε εφημερίδες απαιτείται ανάλυση από 150 έως 200dpi.

Ας δούμε στην πράξη το resizing μιας εικόνας. Ανοίγουμε μια φωτογραφία στο Photoshop και με την επιλογή Image Size βλέπουμε ότι η εικόνα μετριέται στα 72ppi (image 1). Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χαμηλής ποιότητας. Το μέγεθος του αρχείου είναι 1,07Μ και οι διαστάσεις τις σε pixel είναι 781 Χ 477.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου Image Size υπάρχει η επιλογή Resample Image, την οποία απενεργοποιούμε. Με αυτή την επιλογή τα pixels ‘κλειδώσανε’, οπότε και η ποιότητα της εικόνας παραμένει ως έχει. Στην επιλογή της ανάλυσης γράφουμε 300, αντί του 72 (image 2).

Τώρα τα νούμερα του φυσικού μεγέθους της εικόνας έχουν αλλάξει! Μειώθηκε σε σχεδόν 2,6 Χ 1,6 ίντσες ενώ το μέγεθος των pixels δεν έχει μεταβληθεί. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ανάλυσης της αρχικής φωτογραφίας χωρίς να επηρρεαστεί η ποιότητά της. Την διαφορά (πριν και μετά) δεν μπορεί να την εντοπίσει το ανθρώπινο μάτι, παρά μόνο στο Image Size παράθυρο ή σε έναν καλό εκτυπωτή.

Αν τώρα πρέπει η ίδια εικόνα να αλλάξει μέγεθος για να σταλεί με e-mail ή να αναρτηθεί σε μιά ιστοσελίδα, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Resample Image για ν μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των pixels.

Αν αφήναμε ενεργοποιημένο το Resample Image στο παράδειγμα μας και αυξάναμε την ανάλυση, θα προσθέταμε πληροφορία (pixel data) στο αρχείο που δεν προϋπήρχε σε αυτό. Συνήθως είναι κακή ιδέα, αλλά κάποιες φορές ίσως είναι απαραίτητη, οπότε και τα παρακάτω θα φανούν χρήσιμα. Η ενέργεια αυτή ονομάζεται Upsampling και συνήθως γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος έχει κόστος, αφού απαιτεί την αγορά κάποιου σχετικού plug-in, όπως τα Blow Up (Alien Skin) και PhotoZoom Pro 2 (BenVista). Ο δεύτερος τρόπος είναι οικονομικός! Δεν κοστίζει και συνήθως αποδίδει. Αφού έχουμε ανοίξει την εικόνα με το Photoshop, πηγαίνουμε στο Image Size μενού, και αφήνουμε ενεργοποιημένο το Resample Image checkbox. Επιλέγουμε Bicubic (smoother) από το pop up υπομενού, αλλάζουμε την μέτρηση του αρχείου σε percent και το αυξάνουμε κατά 10% (image 3). Με 110% ποσοστό και πατώντας ΟΚ βλέπουμε ότι αυξήθηκε το μέγεθος σε 1,29Μ και οι διαστάσεις του σε 859 Χ 525 pixels. Και το σπουδαιότερο δεν υπήρξε απώλεια. Το πως επιτυγχάνεται δεν το γνωρίζω, αλλά ανεβαίνοντας κατά 10% την κάθε φορά, όσες φορές θελήσετε ή ‘επιτρέπει’ το αποτέλεσμα (υπάρχει και όριο) μπορείτε να πάρετε μια εικόνα καλής εκτυπωτικής απόδοσης.

Τελικά, μήπως αυτό που έχει σημασία είναι το Pixel Dimensions και όχι αυτή καθ’ αυτή η resolution; Το ίδιο αρχείο μπορεί να μετρηθεί σε οποιαδήποτε ανάλυση και τελικά να ‘μετράνε’ τα pixels. Με αρκετά διαθέσιμα pixels, ένα αρχείο μπορεί να μετρηθεί είτε στα 300 είτε στα 3000ppi.

Μετάβαση στο περιεχόμενο