RIP

Η έννοια πίσω από το αρκτικόλεξο 

   Όλοι οι εκτυπωτές μεσαίου, μεγάλου και πολύ μεγάλου σχήματος, για να μπορέσουν να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, χρειάζονται την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων, των επονομαζόμενων RIP (RasterImageProcessors). Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρώτη αναφορά, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση, του τι είναι και τι προσφέρει το RIP.

caldera.com

Το RIP μπορεί να είναι μέρος λογισμικού ή μέρος προγράμματος, μπορεί να είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο πρόγραμμα, μπορεί να είναι και hardware. Πολλές εταιρείες εκτυπωτών, ενσωματώνουν drivers εκτύπωσης και ένα λογισμικό RIP στα συνοδευτικά CDs εγκατάστασης. Έτσι το RIP αποτελεί μέρος ενός γενικότερου συνόλου προγράμματος. Από την άλλη, υπάρχουν εταιρείες εκτυπωτών οι οποίες χρησιμοποιούν λογισμικό RIP με ονομασία ανάλογη του προϊόντος τους. Επίσης, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανεξάρτητα εκτυπωτών, λογισμικά προγράμματα για εκτύπωση, συμβατά όμως με εκτυπωτές της αγοράς. Ως hardware, μπορεί να είναι μια εξωτερική συσκευή όπως ένας αυτόνομος εκτυπωτής ή μια αυτόνομη συσκευή-PC που ενεργεί ως stand-alone printer server. 

   Η ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια των σχετικών λογισμικών οφείλεται στην ευκολία με την οποία τα προγράμματα αυτά ενημερώνονται και συνεργάζονται με τους εκτυπωτές και τις ιδιαιτερότητες της εκτύπωσης. Έτσι, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό στο τι είναι RIP θα λέγαμε ότι είναι το κέντρο ελέγχου της διαδικασίας εκτύπωσης. Οι περισσότερες ρυθμίσεις και παράμετροι που απαιτούνται για την όποια εκτυπωτική εργασία, ελέγχονται και ορίζονται μέσω του προγράμματος RIP κάνοντας τον εκτυπωτή να αποκρίνεται στις πληροφορίες που οργανώνονται και διαβιβάζονται σε αυτόν.

   Οι drivers εκτύπωσης, οι οποίοι συνοδεύουν τους εκτυπωτές, έχουν την δυνατότητα να μετατρέπουν μια εικόνα στον υπολογιστή σε παραγωγή. Όταν πρόκειται για κάποιον SOHO (SmallOfficeHomeOffice) εκτυπωτή, οι drivers είναι ότι ακριβώς χρειάζεται για να εκτυπώσετε. Συνήθως δεν υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση για χρωματική πιστότητα και ακρίβεια και το υλικό εκτύπωσης είναι ένα απλό χαρτί γενικής χρήσης. 

   Στις εκτυπώσεις των γραφικών τεχνών (large & wide/super wide format) οι μεταβλητοί παράγοντες ποικίλουν. Διάφοροι τύποι μελανιών και διάφοροι τύποι υλικών εκτύπωσης είναι διαθέσιμα. Για παράδειγμα, αν τυπώσουμε το ίδιο αρχείο στον ίδιο εκτυπωτή, σε διαφορετικά υλικά εκτύπωσης, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά. Ένα πρόγραμμα RIP θα δώσει στον χειριστή την δυνατότητα να εισάγει στην διαδικασία παραγωγής αρχεία στα οποία, εφ’ όσον έχουν δημιουργεί σωστά, θα μπορέσει να ελέγξει την καταλληλότερη ποσότητα μελανιού και τις απαραίτητες χρωματικές ρυθμίσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

   Ένα λογισμικό RIP προσφέρει μια σειρά λειτουργιών στην διαδικασία εκτύπωσης. Το raster, στο αρκτικόλεξο, αναφέρεται σε ένα ‘αντικείμενο’ το οποίο αποτελείται από εικονοστοιχεία (pixels), οπότε το πρόγραμμα είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση της μεταφοράς των pixel-based δεδομένων στον εκτυπωτή. Οποιοδήποτε αρχείο αποτελείται από γραμμές ή κουκίδες και γενικά γραμμικά αρχεία vector θα πρέπει να μετατραπούν σε αρχεία με pixels για να μπορέσει το RIP να τα διαχειριστεί. Στην συνέχεια, το RIP θα αναλάβει να μετατρέψει τα pixel-based αντικείμενα σε σταγόνες εκτυπώσιμου μελανιού. Η ποσότητα του μελανιού, το χρώμα, το μέγεθος της σταγόνας είναι στοιχεία που θα ορίσει και θα διαχειριστεί το λογισμικό. 

   Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η δυνατότητα προσαρμογής της ροής εργασίας, εξ’ αιτίας του ίδιου του προγράμματος, οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ο τύπος και η ποσότητα του μελανιού, η ανάλυση της εκτύπωσης, καθώς και ο τύπος και οι ιδιότητες του υλικού εκτύπωσης, μπορούν πολύ εύκολα να ενσωματωθούν στις ρυθμίσεις του RIP. Το αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής παράγει εμφανώς καλύτερα αποτελέσματα με συνέπεια και σταθερότητα στην ροή εργασίας.

   Εκτός αυτού, το RIP επιτρέπει στον χειριστή μια σειρά λειτουργιών που οι drivers εκτύπωσης δεν παρέχουν. Συνήθως οι drivers επιτρέπουν τον έλεγχο του προσανατολισμού (orientation), το scaling και το πόσα αντίγραφα θα εκτυπωθούν. Και συνήθως δεν παρέχουν δυνατότητα preview της εκτύπωσης. 

   Συνυπολογίζοντας το κόστος των υλικών εκτύπωσης στην ροή εργασίας, γίνεται άμεσα κατανοητό ότι θα πρέπει να μειωθεί η φύρα του υλικού. Τα προγράμματα RIP δίνουν στον χειριστή την δυνατότητα να οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και ελαχιστοποιώντας τις απώλειες, την παραγωγή (nesting). Επίσης, μπορούν να αποσχηματίσουν την εικόνα, τεμαχίζοντας την ώστε να ταιριάξει στο μέγεθος του υλικού, δημιουργώντας ακόμη και τα σημεία επανένωσης (tiling). 

   Από τα παραπάνω, γενικά, ένα πράγμα είναι σαφές. Προκειμένου να παραχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα, με έναν εκτυπωτή, σε μια ροή εργασίας με ευελιξία και ποικιλότητα απαραίτητο στοιχείο είναι το λογισμικό πρόγραμμα RIP, και ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα εργασίας wide και super wide σχήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Colors
Font size