Προσωποποιημένες (1:1) εκτυπώσεις

Η δυνατότητα εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων οδηγεί στην παροχή της εξατομικευμένης εκτύπωσης. Μιλάμε δηλαδή για έντυπα τα οποία απευθύνονται σε έναν

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο