Ορολογία στοιχείων γραμματοσειράς

για να ξέρουμε τι γράφουμε…

Arm: Οριζόντια κοντυλιά, ελεύθερη στη μια πλευρά της και τη συναντάμε σε χαρακτήρες όπως το Ε, Τ, Ζ, F.

Ascender: Είναι οι ανιούσες κοντυλιές στη σχεδίαση των πεζών χαρακτήρων, που υψώνονται πάνω από το μέσο ύψος τους, τη νοητή ευθεία, που ορίζεται από το ύψος του γράμματος χ και τις συναντάμε σε χαρα­κτήρες όπως το δ, λ, d, b.

Crossbar ή Bar: Είναι οι οριζόντιες κοντυλιές που συνδέουν τις κάθετες κοντυλιές και τις συναντάμε σε χαρακτήρες όπως το Α, Η, τ, t, e.

Bowl: Είναι το καμπύλο ή ελλειπτικό τμήμα ενός χαρακτήρα που περικλείει το κοίλο του (Counter) και διαμορφώνεται από τις βασικές κοντυλιές ορισμένων γραμμάτων όπως τα Β, Θ, Ρ, Φ, β, δ, ρ, b, c, e, p.

Counter: Είναι η κλειστή ή μερικώς κλειστή λευκή περιοχή ενός χαρακτήρα και περικλείεται από τις κοντυλιές που δημιουργούν το γράμμα. Το κέντρο του γράμματος α, ο χώρος μεταξύ των κάθετων κοντυλιών του η.

Descender: Είναι οι κατιούσες κοντυλιές στη σχεδίαση των πεζών γραμμάτων, που προεκτείνονται κάτω από τηγραμμή βάσης, όπως στους χαρακτήρες γ, μ, ρ, ρ, q.

Ear: Είναι η διακοσμητική προεξέχουσα κοντυλιά, που συναντάμε στην κορυφή του πεζού χαρακτήρα g.

Link: Είναι η γραμμή που ενώνει τα δυο μέρη, κορυφή και βάση του πεζού g.

Loop: Είναι το κάτω τμήμα του όρθιου πεζού g και περιβάλλει το κοίλο (counter) του γράμματος.

Spur: Είναι το τελείωμα στην κορυφή ή τη βάση χαρακτήρων όπως το S η το G καιαποτελεί το ενδιάμεσο τμήμα μεταξύ των μερών spine και arm.

Spine: Είναι η βασική καμπύλη κοντυλιά και με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά και τη συναντάμε σε χαρακτήρες όπως το S, s, ή το ς.

Stem ή Κορμός: Είναι η βασική και περισσότερο διακριτή κάθετη η σχεδόν κάθετη κοντυλιά σε ένα χαρακτήρα γραμματοσειράς.

Swash ή Διακοσμητικό: Είναι η διακοσμητική κοντυλιά σε ένα χαρακτήρα γραμμα­τοσειράς, που αντικαθιστά μια πατούρα.

Serifs ή Ακρεμόνες: Είναι οι κοντυλιές που βρίσκονται στην αρχή ή το τέλος του κορμού ενός γράμματος και είναι συνήθως ασυνεχείς, αμφίπλευρες η μονόπλευρες απολήξεις.

Terminal ή Απόληξη: Είναι οι καταληκτικές κοντυλιές των χαρακτήρων που περιλαμβάνουν βραχίονες η άλλες προεκτάσεις στη σχεδίαση τους. Διακρίνονται σε τρία είδη, τη δακρυόσχημη απόλη­ξη (teardrop terminal), την κυκλική απόληξη (ball terminal) και τη ραμφοειδή απόληξη (beak terminal) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Colors
Font size